ข้อควรระวังและข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก

680 view 2018-06-08

บริษัทกำจัดปลวก แมลงทุกชนิด 081-5583735, 085-1244563

 

ข้อควรระวังและข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก

การใช้สารเคมีกำจัดปลวกนั้น หากไม่ทำด้วยความรอบครอบแล้วก็อาจเกิดผลร้ายกับเราได้ วันนี้ kilttipest จะขอนำเสนอข้อที่ควรระวังในการใช้สารเคมีกำจัดปลวกให้ได้ทราบกัน

 

1. เลือกชนิดของสารเคมีที่จะใช้ให้ถูกต้องกับนิดของศัตรู

2. ตระหนักถึงความเป็นพิษของสารเคมี และปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลาก

3. ทำความสะอาดร่างกายบริเวณที่ถูกสารเคมี และเปลี่ยนเสื่อผ้าที่เปรอะเปื้อน

4. ดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เพื่อการทำงานที่ได้ผล และลดอันตราย

5. ใช้เครื่องป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่จะเข้าทางส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น หมวก สวมกันละออง ที่กรองหายใจ ถุงมือ รองเท้า และชุดทำงานที่มิดชิด

 

kittipest

 

6. ระวังการรับพิษสารเคมีทางผิวหนัง

7. เลือกใช้ที่กรองหายใจให้เหมาะสมกับชนิดสารเคมี

8. ไม้รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน

9. ใช้สารเคมีในอัดตราที่ระบุในฉลาก

10. ไม่นำถังภาชนะบรรจุไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

11. ปิดฝาถังหรือภาชนะบรรจุเมื่อเสร็จงานทุกครั้ง

12. ทำลายหรือฝังภาชนะบรรจุ ในที่เหมะสมและปลอดภัย

13. ห้ามเด็กหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ขณะปฏิบัติงาน

14. แจ้งให้ผู้อื่นทราบถึงพิษอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตน และสัตว์เลี้ยง

15. ปิดป้ายเตือนถึงอันตรายในบริเวณที่ได้ปฏิบัติงาน

16. ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความชำนาญในการใช้สารเคมี หรือได้ผ่านการอบรม

17. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

 

 

Design by FJ DESIGN :: รับทำ Website บริษัทกำจัดปลวกกำจัดแมลง โทร : 083-719-2626 ติดต่อเรา